fbpx

Sprzedaż auta oraz kupno auta – vademecum wiedzy

Sprzedaż auta oraz kupno auta – vademecum wiedzy

Niezależnie od tego, czy sprzedajesz, czy kupujesz auto, masz kilka obowiązków do wypełnienia. Niestety, cały proces nie sprowadza się jedynie do zapłaty i przekazania lub odebrania kluczyków. Procedury są bardziej skomplikowane i nie ma znaczenia, czy kupujemy auto z salonu, z komisu, czy od prywatnego właściciela. Niedopełnienie ich może nieść za sobą poważne konsekwencje.

W artykule znajdziesz wszystkie niezbędne informacje dotyczące sprzedaży lub zakupu auta.

Umowa kupno sprzedaż samochodu – jak powinna wyglądać?

Na wstępie należy zaznaczyć, że umowa sprzedaży samochodu nie jest kwestią regulowaną przez kodeks cywilny. Pamiętajmy jednak, by się zabezpieczyć i spisać wszystko na piśmie.

Umowa kupna sprzedaży pojazdu to najistotniejszy dokument wiążący się z nabyciem lub zbyciem pojazdu. W sieci dostępnych jest sporo wzorów, więc nie ma potrzeby samodzielnego sporządzania dokumentu. Należy jednak zwrócić uwagę na to, by zawierał on najistotniejsze informacje. Jakie?

Umowa kupna sprzedaży pojazdu – najważniejsze dane:

 • data i miejsce zawarcia umowy,
 • dokładne dane obu stron transakcji (imię i nazwisko, adres zamieszkania, PESEL, numer dowodu)
 • dokładny opis pojazdu – marka, model, rok produkcji, numer nadwozia, numer rejestracyjny, numer karty pojazdu, aktualny przebieg kolor
 • cena, jaką płaci kupujący za pojazd
 • data przekazania auta
 • określenie, która ze stron ponosi koszty związane z zawarciem umowy
 • klauzula, informującą o tym, że stan techniczny auta jest znany i nie budzi zastrzeżeń kupującego

Umowa kupna sprzedaży auta powinna również zawierać informację, że kupujący zapłacił za pojazd (na ogół w trakcie podpisywania umowy płaci się za auto) i że został on jemu wydany. Dokładne dane zabezpieczają obydwie strony, zarówno kupującego, jak i sprzedającego. Kiedy np. okazuje się, że zakupiony pojazd ma usterki, które zostały ukryte, to kupujący może zwrócić się z roszczeniami do sprzedającego. Należy jednak podkreślić, że w umowie widnieje klauzula o tym, że znany jest stan techniczny auta. Tym samym warto wybrać się do mechanika, który to potwierdzi. Prócz tego dobrze też odbyć jazdę próbną.

Jakie dokumenty są przekazywane kupującemu pojazd?

Najważniejszym dokumentem potwierdzającym transakcję jest oczywiście umowa. Kupno samochodu wiąże się również z tym, że sprzedający przekazuje kupującemu następujące dokumenty umożliwiające zarejestrowanie pojazdu w urzędzie:

 • karta pojazdu
 • stary dowód rejestracyjny
 • w przypadku aut sprowadzanych z zagranicy – dowód zapłaty akcyzy

Obowiązki sprzedającego pojazd

Sprzedający musi poinformować urząd o zbyciu pojazdu, zaś kupujący ma 30 dni na zarejestrowanie auta. Sprzedając auto, warto jak najszybciej poinformować o tym urząd. Pamiętajmy, że osoba figurująca jako właściciel pojazdu otrzymuje np. mandaty. Odkręcanie sytuacji może chwilkę potrwać i wiąże się z niepotrzebnym stresem.

Sprzedający jest zobowiązany też poinformować swojego ubezpieczyciela o transakcji. Oczywiście polisa OC nie traci ważności wraz z umową sprzedaży. Nieraz nabywca nie zmienia ubezpieczyciela i nie wypowiada polisy. Jeśli zaś nabywca chce zrezygnować z ubezpieczyciela, to sprzedający może ubiegać się o częściowy zwrot składki (jej wysokość jest uzależniona od tego, przez ile miesięcy korzystało się z OC).

Dlaczego o sprzedaży auta należy poinformować firmę ubezpieczeniową?

 • Informacja o sprzedaży auta sprawia, że polisa nie przedłuża się automatycznie
 • Informacja o sprzedaży auta gwarantuje, że obowiązek zapłaty kolejnej raty OC jest przeniesiony na nowego właściciela
 • Informacja o sprzedaży auta sprawia, że nowy nabywca odpowiada za zaległe składki
 • Ewentualne szkody komunikacyjne są przypisywane nowemu posiadaczowi samochodu

Podatki przy kupnie i sprzedaży auta – ile zapłacimy?

Zakup pojazdu od osoby fizycznej wiąże się z zapłatą podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC), który wynosi 2% wartości pojazdu. Umowa sprzedaży pojazdu powinna zawierać informację o tym, kto pokrywa koszty podatku cywilno-prawnego. Na ogół koszt ten leży po stronie kupującego. Podatek ten płaci się w ciągu 14 dni od daty zawarcia umowy. Urzędnicy sprawdzają oczywiście wartość pojazdu, mimo tego, że umowy kupna samochodu zawierają informację o cenie. Jeśli podaje się zaniżoną kwotę, to być może trzeba będzie dopłacić odpowiednią sumę.

Jeśli auto nabyliśmy za niższą cenę ze względu np. na uszkodzenia i umowa kupna samochodu, to w urzędzie należy złożyć stosowną dokumentację. Może się to jednak wiązać z powołaniem biegłego, który wszystko skontroluje.

Podatku nie zapłacimy wówczas, gdy wartość auta nie przekracza 1000 zł, gdy zakupiliśmy auto z komisu (pod warunkiem, że komis nie był pośrednikiem) lub sprzedaż miała miejsce za granicą. Osoby niepełnosprawne również są zwolnione z podatku.

 • Podatek dochodowy od sprzedaży auta

Sprzedając auto, jesteśmy zmuszeni zapłacić podatek dochodowy. Jest to niezbędne wówczas, gdy samochód sprzedaje osoba prywatna. Oprócz umowy sprzedaży przedstawianej w urzędzie należy również złożyć informacje o swoim dochodzie. Obowiązki te spełniamy przy okazji składania rocznego zeznania podatkowego.

Rejestracja samochodu w urzędzie

Po zakupie auta należy je zarejestrować w wydziale komunikacji. W tym celu składa się wniosek (wzory są dostępne na stronach internetowych urzędów) wraz z załącznikami (te są uzależnione od tego, czy auto zostało zakupione w Polsce, czy poza granicami naszego kraju). Rejestracja samochodu jest dokonywana przez właściciela. Jeśli auto jest własnością dwóch osób, to obydwoje powinni być obecni podczas rejestracji. Jeśli rejestrujesz auto na spółkę, to należy zabrać ze sobą odpis z KRS.

Dokumenty składane podczas rejestracji auta (dotyczy auta kupowanego w Polsce):

 • umowa kupna sprzedaży
 • dowód rejestracyjny z ważnym przeglądem technicznym
 • dotychczasowe tablice rejestracyjne
 • ważna polisa OC
 • karta pojazdu (jeżeli została wydana)
 • dowód dokonania opłat

Podsumowanie

 • Kupując lub sprzedając auto, podpisz umowę (w sieci jest dostępnych mnóstwo wzorów)
 • Kupując auto, mamy obowiązek jego zarejestrowania, opłacenia podatku PCC (jeśli samochód kupowaliśmy od osoby fizycznej) i sprawdzenia ważności polisy OC
 • Sprzedający samochód jest zobowiązany poinformować wydział komunikacji o zbyciu pojazdu w ciągu 30 dni od zawarcia umowy sprzedaży
 • Sprzedaż samochodu trzeba zgłosić ubezpieczycielowi w ciągu 14 dni od zawarcia umowy sprzedaży

Sprawdź nasz kanał na YT!

Zobacz
×